FAPS-Nyt 41/2018 Ansøgning om kursusrefusion fra Efteruddannelsesfonden 2019

Vær opmærksom på, at der skal søges i separate ansøgninger, hvis I søger refusion for kurser afholdt i både 2018 og 2019.

Kurser afholdt i 2019 kan først søges, når I har modtaget og registreret honoraropgørelsen for 2018 på laeger.dk under Min side.
Husk også ansøgningsfristen er på seks måneder efter kursets afholdelse.

Kan I ikke se jeres godkendte kurser fra 2018, så klik på den blå boks med Godkendte kurser; så rulles alle godkendte kurser ud.

Ved evt. spørgsmål, kontakt gerne enten Mie Dam på  3544 8413 eller Pia Wissing på 3544 8422