FAPS-Nyt 40/2021 Forventet ophør af aftalen om udvidet telefonkonsultation (registreringsydelse 1016) 

FAPS er blevet orienteret om, at RLTN ønsker at opsige den midlertidige aftale om udvidet telefonkonsultation i forbindelse med COVID-19 (registreringsydelse 1016), som blev indgået i marts 2020.

Aftalen forventes at ophøre fra 1. juni 2021

Aftalen kan opsiges med 7 dages varsel. Sekretariatet har endnu ikke modtaget en skriftlig opsigelse, men den forventes at komme snarest. Vi orienterer jer nu, så I kan tage højde for dette i jeres planlægning af konsultationer.

Der er ikke modtaget orientering om, at aftalen om videokonsultation (Registreringsydelse 1015) også vil blive opsagt.
Denne aftale forventes derfor at fortsætte indtil videre.

Venlig hilsen
Sekretariatet