FAPS-Nyt 40/2020 Speciallægepraksis normaliseres fra tirsdag efter påske

Kære kolleger

Det er en glæde for mig at fortælle, at FAPS netop er blevet informeret om, at den gradvise åbning af sundhedsvæsenet indebærer en normalisering af aktiviteten i hhv. almen praksis og speciallægepraksis allerede fra tirsdag d. 14. april. Se brevet her.

Sundhedsstyrelsen har også meddelt, at regionerne vil levere de nødvendige værnemidler.

Der kommer en revideret udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning til speciallægepraksis i løbet af påsken. Så hold øje med FAPS Nyt..

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær