FAPS-Nyt 40/2018 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen april 18 - september 18 (6 måneder)

Omsætningstal FAPS - september 2018

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden april 18 -  september 18.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 26 millioner svarende til 1,7 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen

Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS