FAPS-nyt 4/2019 Sæt kryds i kalenderen – varsling af medlemsmøder forår 2019 

Kære Kolleger

I løbet af foråret 2019 afholder FAPS’ regionale bestyrelser medlemsmøder for alle praktiserende speciallæger i den enkelte region. Hvis du ikke allerede har modtaget en invitation direkte fra din regionsbestyrelse, vil du gøre det snarest – og der kan du se det fulde program.
Det er på medlemsmødet, at du får information fra din regionsbestyrelse om, hvad de arbejder med.
Det er også på medlemsmødet, at vi skal tale om, hvordan vi ser speciallægesektorens rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Med regeringens udspil til ny sundhedsreform er dette emne blevet endnu mere aktuelt, og det er vigtigt, at vi allesammen mødes og debatterer det.
Jeg tilstræber at deltage på alle medlemsmøder sammen med næstformand Niels Henrik Nielsen. Desværre er jeg forhindret i at deltage i Region Midtjylland, men jeg sender en rigtig god stedfortræder, nemlig Jeppe Launbjerg fra FAPS Forhandlingsudvalg.

Husk at notere datoen:
•    Region Syddanmark:
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 17.00 på Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding
•    Region Hovedstaden:
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 17.00 på Bispebjerg Hospital, lokale 6, Tuborgvej 235, København NV.
•    Region Nordjylland:
Mandag den 18. marts 2019 kl. 17.00 i Lægernes Hus, Rømersvej 10, Aalborg
•    Region Sjælland:
Mandag den 25. marts 2019 kl. 16.45 på Hotel Comwell Køge Strand. Strandvejen 111, Køge.
•    Region Midtjylland:
Onsdag den 10. april 2019 kl. 17.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.

Vel mødt!

De bedste hilsner
Kirsten Ilkjær, formand for FAPS