FAPS-Nyt 39/2021 Sundhedsstyrelsen har præciseret proceduren for brug af e-Boks ved ansøgning om vaccination

Sundhedsstyrelsen har nu præciseret fremgangsmåden ved brug af e-Boks, når du ansøger om vaccine efter særlige kriterier. Der er også udarbejdet et nyt skema, som skal benyttes fremadrettet. Information om brug af e-Boks findes på side 5-6:

Den opdaterede formular findes her:

Hvis du tidligere har udfyldt og indsendt en formular, skal du ikke gøre noget. Den tidligere formular kan stadig bruges.

Spørgsmål i anledning af dette rettes til Sundhedsstyrelsen på tlf. 72 22 74 00.

Mvh. sekretariatet