FAPS-Nyt 39/2020 Videoløsning i MinLæge app fra i morgen tirsdag

Kære kollega

Jeg har den store glæde at fortælle jer, at det allerede fra på tirsdag d. 7. april, altså i morgen, bliver muligt for alle os praktiserende speciallæger at anvende videoløsningen i de alment praktiserende lægers MinLæge app, når vi gennemfører videokonsultationer med vores patienter.

De alment praktiserende læger bruger allerede løsningen og er glade for den. Og i løbet af kort tid vil mange patienter have vænnet sig til at bruge denne videoløsning, som de har lige ved hånden - i MinLæge app’en i deres mobil-telefon.

Når nu vi også tager løsningen i brug illustrerer det samtidig over for omverden, at almen praksis og speciallægepraksis står sammen i det nære sundhedsvæsen.
Det er en sikker løsning, og den er allerede rigtig velfungerende. Løsningen vil blive endnu bedre, for den vil blive integreret i vores praksis-IT systemer, hvilket vil give mange fordele.

Du får nedenfor en grundig forklaring om, hvad du skal gøre for at komme i gang.
Hvis der er noget, der driller, så kan du kontakte en hotline, se nedenfor. 

Hvad skal du gøre for at bruge MinLæge app’en
Som speciallæge skal du logge på en webside med din medarbejdersignatur for at oprette patienter i "Det virtuelle venteværelse". For at foretage videokonsultation skal du selv have udstyret til det, dvs. en computer med kamera og mikrofon. Derudover skal du bruge Google Chrome som browser.

For at komme godt i gang kan du læse denne vejledning, hvor der også er direkte link til at logge på løsningen. 

1)  Patienten skal have hentet og installeret Min Læge app'en til sin smartphone (og have gennemført første login med NemID, som også medfører samtykke til, at vi gør patienten "app-aktiv"). 

2)  Klinikken skal tilføje patienten (med cpr-nummer) til Patientlisten i klinikkens virtuelle venteværelse.

Alle vejledninger både til klinik og patienter finder du på denne side: www.minlaegeapp.dk. Her finder du også videoer med vejledning og information om, hvordan man holder en god videokonsultation.

Løbende forbedringer
Løsningen forbedres løbende og der arbejdes allerede nu på en tættere integration til lægesystemerne.

Hotline og tekniske spørgsmål til TriFork
Hvis I har tekniske problemer med at tilgå og bruge MinLæge app’en, så kan I kontakte udviklerne fra TriFork. De sidder klar ved telefonerne på tlf. 20 61 84 51 eller mail vv-support@trifork.com.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær