FAPS-Nyt 39/2018 Omsætningstal for april - juli 2018 (4 måneder)

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden april - juli 18.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 42 millioner kr. svarende til 4,2 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

FAPS omsætningstal april-juli


Med venlig hilsen

Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS