FAPS-Nyt 38/2018 Akkreditering

Kære kolleger

Vi er nu alle akkrediteret med et rigtig flot resultat.
I første runde af akkrediteringen er 98,6 % akkrediteret uden bemærkninger, og det kan vi alle være meget stolte af. Vi dokumenterer overfor omverden det, som vi godt vidste - at speciallægepraksis har styr på kvaliteten og er i stand til at arbejde målrettet og systematisk.

I skal alle have en stor tak, fordi I og jeres personale har arbejdet konstruktivt med akkrediteringen. Jeg ved, at det har været et stort arbejde, som har krævet en ekstra indsats. Jeg hører også fra mange klinikker, at selv om det har taget tid, så har akkrediteringen medført, at man har fået set alle sine procedure igennem, og der er kommet lidt mere systematik på nogle områder, f.eks. ved at bruge journalaudit og årshjul.
Og selv om de fleste af os har være spændte op til surveybesøget, har rigtig mange oplevet det positivt at vise klinikken frem og få anerkendelse for den måde, vi organiserer vores arbejde på i det daglige.      

Vi har aftalt at fortsætte akkrediteringen en runde mere, så I kan få gavn af det arbejde, som I har brugt tid på og samtidig få standarderne integreret endnu mere i det daglige.
2. runde handler om at opdatere og vedligeholde dokumenter, arbejdsgange og kvalitetsovervågning, som beskrevet i 2. version af standarderne.
Jeg håber, at I fortsat deler dokumenter og erfaringer med hinanden - særligt til de nye kollegaer i speciallægepraksis, som skal tage hul på akkrediteringen.

Hvis I får brug for hjælp og vejledning om akkreditering kan eKVIS være behjælpelige. Se mere på eKVIS' hjemmeside.


Mange hilsner

Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS