FAPS-Nyt 37/2021 Vaccinationstilbud til personer, der har påbegyndt, men ikke færdiggjort vaccination med vaccine fra AstraZeneca 

Sekretariatet har modtaget dette notat fra Sundhedsstyrelsen med styrelsens faglige overvejelser vedrørende det vaccinationstilbud, der tilbydes de af jer, der har påbegyndt, men ikke færdiggjort vaccinationsforløbet med Vaxzevria fra AstraZeneca.

Som bekendt anbefaler Sundhedsstyrelsen færdigvaccination med én dosis af en mRNA vaccine cirka 12 uger efter den første dosis Vaxzevria.

Der er i følge Sundhedsstyrelsens notat god dokumentation for, at en dosis Vaxzevria beskytter godt i minimum 12 uger. Desuden nævner Sundhedsstyrelsen, at man ved, at man ved anden dosis af en vaccine med samme antigen, booster det immunrespons, man fik ved første dosis, så det bliver kraftigere og mere længerevarende. Sundhedsstyrelsen forventer også, at det immunrespons, man fik ved vaccination med Vaxzevria, vil blive boostet ved revaccination med en mRNA-vaccine.
Sundhedsstyrelsen nævner endvidere, at andre lande, fx Finland, Frankrig, Norge, Sverige og Tyskland, ligesom Danmark, tilbyder at give en dosis mRNA vaccine til personer, der ikke kan færdigvaccineres med Vaxzevria.

Venlig hilsen
Sekretariatet