FAPS-Nyt 37/2020 Notat af 1. april 2020 om speciallægepraksis' rolle under COVID-19 

Kære kolleger

Nyt notat om speciallægepraksis: 
Sundhedsstyrelsen har i dag udsendt et nyt notat, som specifikt handler om speciallægepraksis’ rolle under COVID-19 epidemien. 
Det er dejligt, at vi nu får vores ”egne” retningslinjer, som forhåbentlig gør det mere tydeligt for den enkelte speciallæge, hvordan vi forventes at agere i den aktuelle situation. Notatet er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i et meget konstruktivt samarbejde med FAPS.

Det er vigtigt, at I læser hele notatet. I forhold til det tidligere overordnede notat om Kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, har Sundhedsstyrelsen ændret lidt på definitionerne. Der tales nu om ”kritiske funktioner, der fortsat skal varetages” og ”kritiske funktioner, der skal udsættes ud fra et hensyn til at minimere smitterisiko”.
Begge typer kritiske funktioner beskrives med en række eksempler. Eksemplerne er ikke udtømmende. Og det understreges i notatet, at der altid skal foretages en konkret klinisk vurdering af, om en behandling mv. er nødvendig for den enkelte patient. Der peges også på, at nogle funktioner kun kan gennemføres, hvis det kan ske pr. video eller telefon.

Flot omtale af vores sektor:
Sundhedsstyrelsen har – samtidig med notatet - udsendt et nyhedsbrev med overskriften ”Praktiserende speciallæger får ny rolle under COVID-19 epidemien” 
Nyhedsbrevet landede sidst på eftermiddagen i indbakken hos alle sundhedsvæsenets aktører. I nyhedsbrevet skriver Sundhedsstyrelsen bl.a.: ”Antallet af indlagte patienter med COVID-19 forventes at stige i den kommende tid, og det vil give et øget pres på sygehusene og har skabt et øget behov for at omprioritere sygehusets opgaver. De danske praktiserende speciallæger vil i den kommende tid støtte op om presset på sundhedsvæsenet ved at varetage en række opgaver, som førhen lå på sygehusene” og ”Mange borgere og patienter har behov for at fortsætte deres behandling hos de praktiserende speciallæger, og det har været vigtigt at beskrive de forholdsregler, som skal gælde under epidemien. Vi har haft et godt samarbejde med Foreningen af Praktiserende Speciallæger i udarbejdelsen af retningslinjen og i arbejdet med at definere, hvordan speciallægerne kan støtte sygehusene med opgaver,” fortæller Centerchef Camilla Rathcke.

Her i FAPS har vi tidligere haft en oplevelse af, at speciallægepraksis var en lidt overset del af sundhedsvæsenet. Det gælder bestemt ikke mere, og det er rigtig glædeligt, at vores sektor nu har fået en langt større bevågenhed hos myndighederne.

Brug af aftalen om udlægning inden påske: 
Vi har nu fået oplyst fra både Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland, at deres sygehuse ikke kommer til at sende henvisninger til de praktiserende speciallæger på denne side af påske. Vi afventer svar fra de 2 sidste regioner og informerer jer derefter hurtigst muligt.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær