FAPS-Nyt 37/2019 Opfølgning på omsætningen april – august 2019 (5 måneder)

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden april 19 - august 19.

Tallene viser en mindre omsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 7,3 millioner svarende til -0,6 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de fem første måneder i opgørelsesperioden april til december (9 måneder). Herefter vil opgørelsesperioden følge kalenderåret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS