FAPS-Nyt 36/2021 Vedr. visitation til vaccination gennem den regionale visitationsenhed 

Kære alle

Som vi skrev i FAPS Nyt nr. 33, er fristen for ansøgning om vaccination efter særlige kriterier udsat til d. 11. maj.

Der er nu kommet opdateret information fra Sundhedsstyrelsen, som bl.a. indeholder oplysning om, hvordan du kan sende din ansøgning til regionen via e-Boks. Se side 5 i den opdaterede procesbeskrivelse, som du kan læse her.

Du skal anvende formular B, som du finder her.

For yderligere oplysninger henviser vi til FAPS Nyt 33/2021, som du kan læse her.

Med venlig hilsen
Sekretariatet