FAPS-Nyt 36/2020 Takstkort og knækgrænser pr. 1. april 2020 

Der er kommet ny regulering af taksterne gældende fra 1. april 2020.  

Honorarerne for overenskomstydelser stiger med 1,44 pct.

Honorarerne for rammeydelser og lokale aftaler stiger med 1,42 pct.

Knækgrænserne forøges med 1,70 pct.

De nye takstkort og knækgrænser vil være at finde på laeger.dk under FAPS onsdag den 1. april.