FAPS-Nyt 36/2018 Se FAPS’ nye bestyrelse 

Efter FAPS’ repræsentantskabsmøde den 6. oktober 2018 ser FAPS' bestyrelse nu således ud:
•    Kirsten Ilkjær, Psykiatri - Valggruppe 5
•    Niels Henrik Nielsen,  Dermato-venerologi - Valggruppe 3
•    Ann-Louise Reventlow-Mourier, Ørelægehjælp - Valggruppe  2
•    Jan Kolind Christensen, Kirurgi - Valggruppe 6
•    Torben Grube Christensen,  Reumatologi - Valggruppe 7
•    Jeppe Launbjerg, Intern medicin - Valggruppe 8
•    Per Flesner, Øjenlægehjælp - Valggruppe 1
•    Hans Jørgen Knudsen, Gynækologi -  Valggruppe 4
•    Thomas Lee Dahm, Pædiatri/børne- og ungdomspsykiatri - Valggruppe 9
•    Per Bjerregaard, Ortopæd.kir./plastikkirurgi - Valggruppe 10
•    Stephen Wørlich Pedersen, Neurologi, anæstesiologi og radiologi - Valggruppe 11

Bestyrelsen har konstitueret sig, og der var fuld opbakning til, at Kirsten Ilkjær og Niels Henrik Nielsen fortsætter som formandskab i endnu en periode.

Se bestyrelsen her: