FAPS-Nyt 35/2021 Akkreditering - til jer som har et kommende survey i 2021 

IKAS har udsendt alle surveydatoer for resten af 2021, og I har modtaget datoen i klinikkens e-boks. I har følgende opgaver i akkrediteringssitet, som I kan tilgå HER.

  • Accepter datoen, og tag stilling til, om I ønsker, at survey starter kl. 10 eller kl. 12
  • Opdater klinikkens kontaktoplysninger inkl. telefonnummer, så surveyorne kan få fat i jer.

I kan se, hvad der generelt er nyt i 2. version af standarderne ved at kigge i jeres specialeguide, som I finder ved at klikke på jeres speciale HER. Generel information, hjælp og vejledning om akkrediteringen kan I finde på eKVIS' hjemmeside.

På baggrund af erfaringerne indtil nu får I et par opmærksomhedspunkter:

  • Alle ansatte i klinikken, som har patientkontakt, skal deltage i survey. Har I flere medicinstuderende, som deler samme funktion, er det tilstrækkeligt, at der er én repræsentant til stede. Har I en ansat, som ikke kan være tilstede på surveydatoen pga. ansættelse et andet sted, skal det være muligt for surveyorne at kontakte vedkommende telefonisk under survey. Tal evt. med surveyor om dette, når de ringer inden survey
  • Husk, at visuel genkendelse ikke er tilstrækkelig patientidentifikation, når patienten ved fremmøde også skal kobles til oplysninger som registrering, journalnotat, behandling, undersøgelse, prøver osv.
  • Hvis klinikkens hjertestopkursus er udsat pga. corona, skal dette kunne dokumenteres, og kurset gennemføres, så snart det er muligt.
  • Ca. 14 dage før survey bliver I ringet op af surveyor, som præsenterer sig. Vi anbefaler, at I har opdateret og delt jeres dokumenter i akkredieringssitet 14 dage før, men det skal senest være gjort 7 dage før, så surveyorne kan læse dem, inden de møder op.

Surveyorne bliver coronatestet ugentligt og bærer mundbind, holder afstand og udfører håndhygiejne i henhold til retningslinjerne.

Men venlig hilsen
eKVIS Sekretariatet, 3544 8458