FAPS-Nyt 35/2020 Om udlagte sygehusydelser 

Kære kolleger

Efter at jeg skrev til jer søndag morgen og fortalte, at FAPS har indgået en aftale med RLTN om udlægning af sygehusopgaver til speciallægepraksis, har jeg modtaget rigtig mange positive tilkendegivelser fra jer – men også mange spørgsmål, hvilket er helt forståeligt. Det er en stor og anderledes aftale, vi har indgået, og der er mange ting, som både regionerne og vi skal gøre på en ny måde. Jeg kan fortælle, at regionerne har taget rigtig godt imod vores fremstrakte hånd, og i det hele taget er speciallægepraksis blevet langt mere synlige for de regionale ledelser. Både med vores tilbud om at arbejde på sygehusene og med vores nye tilbud om at behandle sygehuspatienter i vores klinikker - så sygehusene kan overføre så meget personale som muligt til deres coronaberedskab.

Vores nye aftale er i dag også blevet omtalt i denne artikel link: https://www.radio4.dk/praktiserende-laeger-tager-imod-patienter-fra-pres... - og flittigt delt på Twitter.

Jeg kan fortælle, at både FAPS og regionerne har arbejdet i næsten døgndrift de sidste par dage, for aftalen træder jo allerede i kraft i morgen d. 1. april 2020 og løber i 3 måneder til udgangen af juni. Der har skulle findes praktiske løsninger på meget, og derfor kan jeg så godt som sikkert sige, at vi ikke får viderehenvist nogen patienter i morgen. Men skulle det ske, er vi klar. De 15 speciallægevisitatorer har modtaget instruktion i deres opgave, og de vil i tæt samarbejde med den koordinerende speciallægevisitator og FAPS være garanter for, at ordningen kommer til at fungere godt og patientsikkert.

Alle har modtaget en mail med navn og kontaktoplysninger på den kollega, som er speciallægevisitator for deres speciale. Når sygehusene begynder at sende henvisninger, bliver det via speciallægevisitator. Din speciallægevisitator vil videresende henvisningen til dig, og du skal bekræfte modtagelsen. Fremgangsmåden er nøje beskrevet i aftalen.


Sekretariatet har også haft travlt, og de er i gang med at udarbejde en FAQ til hjemmesiden, altså en side hvor I kan finde svar på alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med aftalen.
Her og nu vil jeg svare på nogen af de spørgsmål, som især har presset sig på hos jer:
 

 • Er aftalen forpligtende eller er det frivilligt om man vil være med?
  Aftalen er indgået mellem overenskomstens parter og er lige så bindende som den blå bog. Dvs. at alle med ydernummer er forpligtet af aftalen.
 • Hvad med deltidsyderne?
  Du indgår i aftalen på deltidsvilkår. Du er altså ikke forpligtet til at arbejde på alle 5 ugedage.
 • Kan jeg risikere at stå uden værnemidler, når jeg skal behandle en patient, der er viderehenvist fra sygehuset? 
  Nej, det er en forudsætning for, at de praktiserende speciallæger kan udføre udlagte sygehusbehandlinger, der kræver værnemidler, at speciallægerne får adgang til sådanne værnemidler.
 • Kan jeg holde min planlagte ferie de 3 dage op til påske?
  Det er velfortjent og forståeligt, at I har glædet jer til påskeferien. Alligevel vil jeg gerne appellere til, at I bidrager i denne helt specielle situation. Vi ved ikke, hvor mange henvisninger sygehusene vil sende ud til os inden påske, men jeg vil bede jer alle om at arrangere jer på en måde, så vi som sektor er parat. Jeg ved, at nogle af jer allerede har skaffet jer adgang til en hjemmearbejdsplads hos jeres IT-leverandør og bedt jeres personale stå i beredskab, såfremt I bliver bedt om at behandle patienter på dage, I ellers havde planlagt lukket. Som ét forslag til, hvorledes man kan være beredt uden nødvendigvis at sidde i klinikken fra kl. 8-16. 
 • Er vi sikre på, at sygehusene begynder at sende henvisninger til os før påske?
  Nej, aftalen er lige så ny for sygehusene som den er for os. Vi ved, at sygehusledelserne er ved at se på aftalen og tage stilling til, hvordan de vil anvende den. Fra Region Midtjylland var meldingen her til aften, at deres sygehuse ikke kommer til at sende nogen henvisninger til speciallægepraksis på denne side af påske. De 4 andre regioner har ikke nået at tage stilling til det endnu, men FAPS bliver informeret, så snart de kan sige noget mere konkret. Og så giver vi straks jer besked. Jeg kan sagtens forstå, hvis I synes, at det er frustrerende for jer med denne usikkerhed, men det er usikre tider for alle.
 • Jeg har skrevet mig på listen over speciallæger, som regionerne kan trække ind på sygehuset – og så kan jeg ikke modtage viderehenviste patienter i min klinik?
  Vores tilbud om at stå til rådighed for sygehusene ved behov står stadig ved magt. Hvis du bliver kontaktet af regionen angående dette, kan du gøre dem opmærksom på, at de også har mulighed for at sende patienterne ud til dig i stedet for – måske er den enkelte regionale medarbejder ikke opmærksom på den nye aftale. Men hvis sygehuset – også efter en sådan dialog – har mere brug for, at du kommer ind på afdelingen, vil min opfordring være, at du efterkommer dette ønske, medmindre du har særlige grunde til andet. Husk at give besked til din speciallægevisitator, hvis det sker.

Nogen af jer har også spurgt, om vi kan komme til at foretage tilbagebetaling, hvis vi overskrider økonomirammen. Til jer vil jeg først sige, at baggrunden for aftalen jo er, at vi praktiserende speciallæge gerne vil vise samfundssind. Ligesom 500 af os har sagt ja til at forlade vores klinikker og arbejde på sygehusene til overlægeløn. Dernæst er det ret usandsynligt, at vi kommer til at overskride rammen, for billedet i de allerfleste specialer er, at vi ser langt, langt færre patienter end normalt. Men skulle det alligevel komme dertil, at rammen overskrides, føler jeg mig overbevist om, at vi finder en fornuftig løsning med RLTN, sådan som vi har en god tradition for.

Afsluttende vil jeg sige, at situationen med COVID-19 er krævende og udvikler sig hele tiden hurtigt. Lovindgreb og aftaler, som vanligvis er flere måneder undervejs, bliver nu med store arbejdsindsatser vedtaget på kort tid. Jeg synes, at vores gode samarbejde med regionerne, har vist sig at være meget konstruktivt, også i denne situation. Jeg er meget glad for, at vi er lykkedes med den nye aftale, og jeg ser frem til, at vi kan vise sygehusene, hvad vi kan, også selv om det betyder, at vi skal tænke og handle anderledes i de kommende uger.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær