FAPS-Nyt 35/2019 Takstkort og knækgrænser pr. 1 oktober 2019 

Der er kommet ny regulering af taksterne gældende fra 1. oktober 2019.   

Honorarerne for overenskomstydelser stiger med 0,94 pct. 

Honorarerne for rammeydelser og lokale aftaler stiger med 0,93 pct.

Knækgrænserne forøges med 0,26 pct.

De nye takstkort og knækgrænser vil være at finde på laeger.dk under FAPS tirsdag den 1. oktober.