FAPS-Nyt 35/2018 Overgang til 2. runde af akkrediteringen er i gang

I dag træder 2. version af akkrediteringsstandarderne i kraft. Bøgerne er sendt ud til alle klinikker, og hvis nogen mangler, er I velkommen til at skrive til ekvis@dadl.dk.

Der var klinikker, der havde survey i sidste uge efter 1. version af standarderne, så derfor er det først i denne uge, at eKVIS' hjemmeside opdateres med vejledninger og anden information.

Akkrediteringssitet bliver ligeledes opdateret med det reviderede indhold, og derfor kan sitet ikke bruges fra mandag d. 1/10 kl. 8 til onsdag d. 3/10 kl. 12. Opleves problemer efter 3/10 kan supporten kontaktes på 6550 4550 eller på support@kiap.dk

Alle klinikkens dokumenter er fortsat tilgængelige i sitet efter opdateringen, som indeholder få ændringer:

  •   Fanebladene med indikatorer findes ikke længere, og det betyder at dokumenterne fortsat er placeret på standarder, men ikke på indikatorniveau 
  • Funktionen med farvemarkeringerne er fjernet, så man ikke længere skal bruge tid på at markere, om man er "i gang" eller "færdig"
  • Ved hver standard vil der under "referencer" være et link til en samlet referenceliste hos IKAS, som opdateres løbende med aktive links

IKAS begynder at sende surveydatoer ud til ørelægerne og anæstesiologerne, som starter med 2. runde af survey i april 2019.
Hold øje med klinikkens e-boks, og husk at acceptere surveydato i akkrediteringssitet. Som noget nyt, kan I vælge om besøget skal starte klokken 10 eller 12. I kan se, hvornår jeres speciale skal have survey på eKVIS' hjemmeside

Ved spørgsmål kontakt eKVIS på 3544 8458.