FAPS-Nyt 34/2020 Vigtigt - Ny aftale om udlægning af sygehusopgaver fra 1. april 2020

Kære kolleger

I denne tid er sygehusene i en presset situation, hvor vi som praktiserende speciallæger må gøre en særlig indsats for at hjælpe patienter, samfund og vores kolleger på sygehusene.

Bestyrelsen ønsker, at vi alle træder hjælpende til, når sygehusene i den kommende tid ikke længere kan varetage de opgaver, de plejer at udføre.
Derfor har FAPS indgået en historisk aftale med RLTN om, at sygehusene kan udlægge alle typer ambulante behandlinger på hovedfunktionsniveau til os praktiserende speciallæger. Læs hele aftaleteksten her 

Aftalen gælder allerede fra 1. april 2020, altså på onsdag, og det er vigtigt, at vi alle sammen gør os klar, selv om vi ikke kan vide, hvor meget sygehusene vil anvende aftalen. Det er utrolig vigtigt, at vi viser, at vi bakker op om aftalen og er i stand til at håndtere den til punkt og prikke. Den gælder indtil udgangen af juni måned.

For at aftalen kan virke, skal vi indstille os på at gøre mange ting på en anden måde, end vi er vant til.

En af de nye ting er, at det er os, der skal indkalde patienterne - og hvis det er en akut patient, skal det gå hurtigt - pr. telefon. Ved subakutte patienter skal det gå knapt så hurtigt, og der kan vi skrive til patientens e-boks, hvis vi har et IT-system, der kan det. Ellers pr. telefon.

Aftalen kræver, at speciallægepraksis står til rådighed for opgaver fra sygehusene alle ugens fem hverdage i dagtid.

Vi skal også til at modtage henvisninger på en ny måde. De kommer ikke i RefHost, sådan som henvisninger fra almen praksis, men bliver sendt direkte til den enkelte praktiserende speciallæge. Du vil modtage henvisningen fra en såkaldt speciallægevisitator, som for hver sit speciale står for at fordele alle de henvisninger, som kommer fra sygehusene.

Speciallægevisitator er en af jeres kolleger, dvs. en praktiserende speciallæge inden for samme speciale, der er udpeget af FAPS til at fordele behandlingerne mellem de praktiserende speciallæger, som udfører den pågældende type behandling.

Hvis du får udlagt en behandling, som ikke i forvejen findes i overenskomstens ydelsessortiment, vil du - samtidig med at du får patienten henvist - af speciallægevisitator få meddelt, hvilket eksisterende ydelsesnummer og honorar, du kan anvende.

Alle behandlinger, der er udlagt fra et sygehus, skal afregnes med overenskomstens eksisterende ydelsesnummer samt ydelsesnummer 1017.

Med aftalen har vi pålagt alle praktiserende speciallæger en række pligter, så læs den nøje og gennemgå den også med dit personale.

Jeg er stolt over, at vi som samlet gruppe vil kunne løfte denne vigtige opgave for vores fælles sundhedsvæsen.

De bedste hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS