FAPS-Nyt 34/2019 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen april – juli 2019 (4 måneder)

Kære Kollega  

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden april 2019 - juli 2019.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 1 million svarende til 0,1 pct.  

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.  

Dette er de fire første måneder i opgørelsesperioden april til december (9 måneder). Herefter vil opgørelsesperioden følge kalenderåret.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.  

Med venlig hilsen  
Kirsten Ilkjær  
Formand for FAPS