FAPS-Nyt 34/2018:Takstkort og knækgrænser pr. 1. oktober 2018 

Honorarerne for overenskomstydelser stiger 1,29 pct. i forhold til 1. april 2018.

Honorarer for rammeydelser og lokale aftaler stiger med 1,28 pct.

Knækgrænserne forøges med 0,26 pct.

Se de nye takstkort og knækgrænser her.