FAPS-Nyt 33/2020 Lægernes Bank tilbyder henstand

Kære medlem

Hvis du er nystartet i praksis eller af anden grund har brug for henstand med tilbagebetaling af lån på grund af den nuværende situation, kan du kontakte Lægernes Bank.

Desuden tilbyder banken at etablere nye lån til alle læger, f.eks. hvis din ægtefælles indtægter er bortfaldet eller reduceret som følge af krisen.

Kontakt banken, og hør om dine muligheder.