FAPS-Nyt 33/2018 Læs den skriftlige beretning fra dine kolleger i FAPS' bestyrelse 

Kære medlem

Jeg håber, du vil give dig tid til at læse beretningen, som er udarbejdet af de 13 kolleger, der arbejder for dig i FAPS' bestyrelse.
Du kan bl.a. læse, hvordan FAPS arbejder med helt aktuelle temaer som speciallægesektorens rolle i forbindelse med regeringens kommende sundhedsreform. Du kan læse beretningen her

Beretningen drøftes på FAPS' repræsentantskabsmøde d. 6. oktober 2018. Repræsentantskabet består af de ca. 50 praktiserende speciallæger, som vi alle sammen har valgt, nemlig FAPS' regionale bestyrelser og dem fra de enkelte specialer.

Har du har lyst til at deltage i arbejdet fremover? Du kan stille op, når vi til maj 2019 afholder valg til de 5 regionale bestyrelser. I foråret 2020 er der valg til de specialespecifikke pladser i repræsentantskabet, så der har du en ny chance.

Bedste hilsner

Kirsten Ilkjær
Forman for FAPS