FAPS-Nyt 32/2021 Vaccination af målgruppe 4 – personer, som ikke har modtaget 1. vaccination 

Kære kolleger

Som jeg tidligere har informeret jer om, deltog jeg i sidste uge i endnu et møde med Sundhedsstyrelsen, hvor jeg påpegede behovet for snarlig vaccination af de praktiserende speciallæger, som endnu ikke har fået første vaccination.

Sundhedsstyrelsen (SST) har nu offentliggjort et notat med beskrivelse af visitationskriterierne fremadrettet som følge af suspensionen af AstraZeneca vaccinen.

SST prioriterer fremadrettet at vaccinere målgruppe 4 efter alder, - det vil sige, at man tager de ældste årgange først og indkalder dem via e-Boks til vaccination. Alle tidligere invitationer til vaccination til personer, som endnu ikke har fået 1. vaccination, vil blive annulleret.

Jeg synes, det er beklageligt, at man ikke fra myndighedernes side har haft større forståelse for de praktiserende speciallægers behov for vaccination samtidig med kollegerne på sygehusene, der udfører samme opgaver. Og det betyder altså, at der desværre er nogen af jer, som nu får annulleret jeres invitation, fordi I ikke nåede at få 1. vaccine.

Der er en mulighed for at blive visiteret hurtigere efter skærpede kriterier, hvis man varetager akutte funktioner eller er særligt udsat. Se beskrivelsen af disse særlige kriterier i notatet (sst.dk)

Hvis man er omfattet af de skærpede kriterier for hurtigere vaccination skal man henvise sig selv og sit personale til en regional visitationsenhed. I den forbindelse skal man lave en beskrivelse af behovet for særlig fremskudt vaccine. SST har dog endnu ikke sendt information om, hvordan dette praktisk skal ske, hvilket er uhensigtsmæssigt, da fristen for at foretage henvisning efter de skærpede kriterier er ganske kort – nemlig 30. april for aldersgruppen 50-59 år og den 21. maj for aldersgruppen under 50 år.

Som jeg skrev i sidste uge, vil personer, der tidligere har modtaget 1. stik af AstraZeneca, blive indkaldt til 2. stik med en mRNA vaccine inden for 12 uger siden 1. stik. Man vil modtage indkaldelse via e-Boks.
 
Bedste hilsner
Ann-Louise Rewentlov-Mourier