FAPS-Nyt 32/2020 Update 24. marts 2020 – Covid-19 

Kære praktiserende speciallæger

Ros fra Sundhedsministeren på landsdækkende TV: 
På pressemødet i Statsministeriet i går udtrykte Sundhedsministeren sin anerkendelse af, at knap 500 praktiserende speciallæger via FAPS har stillet sig til rådighed og vil bidrage på sygehusene, hvis der bliver behov for dette under Covid-19 epidemien. FAPS har også modtaget en varm hilsen fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, som er meget glad for, at de praktiserende speciallæger viser ansvar i denne situation.

Ny aftale om udlægning af opgaver fra sygehusene i proces:
Sygehusene vil blive meget overbelastede i den kommende tid, og regionerne har vist interesse for, at de praktiserende speciallæger hjælper med det, som fagligt set kan løses hos jer. FAPS er i dialog med RLTN om formuleringen af en aftale om udlægning af sygehusopgaver.

Hvilke behandlinger skal udskydes og hvad må de praktiserende speciallæger stadig:
Det spørgsmål er der mange af jer, der stiller os. FAPS er i dialog med Sundhedsstyrelsen, og vi har gjort opmærksom på, at de praktiserende speciallæger har brug for nogle tydeligere retningslinjer. Vi håber, at der snart kommer et notat ud til jer. Indtil da må den enkelte nøje forholde sig til formuleringerne i dels Sundhedsstyrelsens overordnede notat om kritiske funktioner i sundhedsvæsenet og dels det særlige notat, som Sundhedsstyrelsen har sendt til de alment praktiserende læger. Begrebet ”kritisk funktion” skal IKKE sidestilles med ”akut” eller ”livskritisk”.

Patientsikkerhedsstyrelsen tager hensyn til de særlige omstændigheder:
Patientsikkerhedsstyrelsen har meddelt, at de er opmærksomme på, at sundhedspersonale i den kommende tid må arbejde under omstændigheder, hvor man må tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet mv. Det vil indebære risiko for fejl. Patientsikkerhedsstyrelsen ønsker i denne situation at understrege, at de som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, alle befinder sig i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage. Patientsikkerhedsstyrelsen vil tage hensyn til dette i eventuelle efterfølgende vurderingssager. Du kan læse hele meddelelsen her.  

Refusion for ERFA-møder afholdt over video:
Hvis I vil udnytte denne særlige tid til at holde hinanden opdaterede på faglige vejledninger, Sundhedsstyrelsens retningslinjer eller noget helt tredje, kan ERFA-møder – som midlertidig ordning - afholdes som videomøder (Skype, Facetime, Team eller hvilket medie i nu bruger). For at få refusion fra Efteruddannelsesfonden skal I overholde de sædvanlige krav til ERFA-møder: Møder med et programsat lægefagligt relevant indhold, gerne med oplægsholder. Minimum 8 personer fra de store specialer, minimum 4 personer fra de små specialer. Over 4 timer tæller som en hel dag. Under 4 timer tæller som en halv dag. Når du ansøger om refusion, skriver du blot i notefeltet på din ansøgning, at kurset af hensyn til smittefare afholdes per video.

Nogle af jer skal anvende TO registreringskoder:
Som I tidligere er informeret om, er der for konsultationer pr. video eller telefoniske konsultationer oprettet særlige registreringskoder, som skal indtastes, når en konsultation gennemføres pr. video (registreringskode 1015) eller telefon (registreringskode 1016). De praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere skal OGSÅ indtaste de sædvanlige registreringskoder, som I plejer. De gælder også andre specialer, som har registreringskoder i forvejen.

Survey frem til den 17. april er aflyst:
IKAS har aflyst survey i speciallægepraksis frem til og med 17/4-2020 (uge 16).  IKAS har kontaktet de berørte klinikker

Raskmelding/ Smittefrihed:
Har man haft Covid-19 symptomer kan man betragtes som rask og smittefri, når der er gået 48 timer, uden at man har symptomer på sygdommen. Dette gælder uanset, om man haft en bekræftet sygdom eller symptomer med mistanke om Covid-19.

Nye retningslinje for anmeldelse af Covid-19:
Retningslinjerne for anmeldelse af Covid-19 er blevet revideret, det er nu det laboratorium, som bekræfter smitten med Covid-19, der skal anmelde sygdommen til Statens Serum Institut.

Husk også selv at holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens corona-hjemmeside


Med venlig hilsen
Sekretariatet