FAPS-Nyt 31/2020 Valg til FAPS' repræsentantskab

Det er nu ved at være tid til valg til FAPS' repræsentantskab, jf. vedtægternes § 6, stk. 1.

Bemærk, at valg til regionsbestyrelserne (som også er en del af repræsentantskabet) finder sted i maj 2021.

Opstilling til valg kræver 5 stillere fra praksisspecialet eller indstilling fra bestyrelsen i den til praksisspecialet hørende speciallægeorganisation.

Anmeldelse af kandidater kan ske skriftligt til FAS, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. eller på mail til lok.fas@dadl.dk, og skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 14. april 2020.

Såfremt der opstilles flere kandidater, end der er pladser, afholdes elektronisk urafstemning blandt medlemmerne i praksisspecialet i uge 20 og 22 (13. maj til 26. maj 2020 inden kl. 15.00).

Alle kandidater vil blive personligt orienteret via e-mail om, hvorvidt man er valgt, eller om der skal være urafstemning. Ved urafstemning vil kandidaterne blive opfordret til at indsende et valgoplæg til sekretariatet inden den 20. april 2020.

Husk, at FAPS holder repræsentantskabsmøde lørdag den 3. oktober 2020 kl. 9.30-16.00 på Hotel Munkebjerg i Vejle. Valgte repræsentanter har mødepligt.

Bemærk!
I henhold til § 5, stk. 2, kan man ikke samtidig bestride en plads i repræsentantskabet, hvor man er valgt af sit praksisspeciale, jf, § 6, og en plads, hvor man er valgt til en af FAPS' regionsbestyrelser, jf. § 10.

Antal pladser er udregnet efter FAPS' medlemstal pr. 1. marts 2020 inden for hvert praksisspeciale.

Hvert enkelt praksisspeciale er berettiget til et antal pladser, jf, vedtægternes § 6, stk. 3, som nedenfor:

1. Øjenlægehjælp = 6 pladser
2. Ørelægehjælp = 6 pladser
3. Dermato-venerologi = 4 pladser
4. Gynækologi = 3 pladser
5. Psykiatri = 6 pladser
6. Kirurgi = 1 plads
7. Reumatologi = 2 pladser
8. Intern medicin = 1 plads
9. Pædiatri = 1 plads
10. Børne- og ungdomspsykiatri = 1 plads
11. Ortopædisk kirurgi = 1 plads
12. Plastikkirurgi = 1 plads
13. Neurologi = 1 plads
14. Anæstesiologi = 1 plads
15. Radiologi = 1 plads

Venlig hilsen
Sekretariatet