FAPS-Nyt 30/2021 Ændret vaccinationsplan 

Kære kolleger

Jeg har i dag deltaget i møde med Sundhedsstyrelsen om en ny vaccinationsplan efter suspensionen af AstraZeneca-vaccinen.

Det blev af Sundhedsstyrelsen meddelt, at de af jer, der har modtaget 1. stik af AstraZeneca vil blive indkaldt til vaccination med 2. stik inden for 12 uger fra datoen for det første stik.
Den vaccine, som vil blive tilbudt jer er enten Pfizer eller Moderna.

Det vil efter det oplyste være sådan, at man efter 2. stik med Pfizer eller Moderna betragtes som færdigvaccineret.

Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan Styrelsen vil forholde sig til jer, der ikke allerede har modtaget 1. stik.

Så snart vi ved mere, vil I modtage et FAPS-Nyt herom.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier