FAPS-Nyt 3/2020 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen april 19 - november 19 (8 måneder)

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden april 19 - november 19.
Tallene viser en mindre omsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 3,4 millioner svarende til -0,2 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de otte første måneder i opgørelsesperioden april til december (9 måneder). Herefter vil opgørelsesperioden følge kalenderåret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS