FAPS-Nyt 3/2019 Kirsten ilkjær til konstruktivt møde med sundhedsministeren og innovationsministeren i dag 

FAPS’ formand Kirsten Ilkjær var sammen med FAS’ formand Lisbeth Lintz inviteret til møde i Finansministeriet i dag. Der mødtes de med sundhedsminister Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde for at drøfte regeringens udspil til en sundhedsreform.
Der var tale om et uformelt møde i en rigtig god tone, og begge formænd var glade efter mødet. Set med FAPS-briller var det utrolig positivt, at ministrene viste stor interesse for speciallægepraksis.

Læs pressemeddelelsen her

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Kirsten Ilkjær, formand for FAPS til møde med sundhedsminister Ellen Trane og minister for innovation, Sophie Løhde