FAPS-Nyt 3/2018 Husk at søge kursusrefusion, før dit ydernummer ophører

Er du i gang med praksisoverdragelse, og har du været på efteruddannelse indenfor det sidste halve år, så husk at få ansøgt om kursusrefusion før den dato, hvor dit ydernummer ophører.

Fra ophørsdatoen kan du nemlig ikke længere få adgang til "Min side", hvor du søger elektronisk om kursusrefusion.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til amd.fas@dadl.dk eller pw.fas@dadl.dk