FAPS-Nyt 29/2020 Update 17. marts 2020 – corona situationen

Kære medlemmer

1. Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen er udsendt med FAPS Nyt i dag kl. 10.30. Hvis du ikke har fået læst den, så gør det nu.

2. STOP-skilt: Print og sæt dette STOP-skilt op på jeres klinikdør og i venteværelset. STOP skiltet er tilrettet i henhold til Sundhedsstyrelsens seneste udmelding.

3. Sundhedsstyrelsens plakat: Download også Sundhedsstyrelsens plakat om forebyggelse af smitte, og hæng den op i venteværelset 

4. Aftalerne om videokonsultationer og telefoniske konsultationer: Aftalen om telefoniske konsultationer omfatter ikke gennemførelse af 1. konsultation pr. telefon.
Aftalen om videokonsultationer omfatter gennemførelse af 1. konsultation, hvis speciallægen vurderer, at en 1. konsultation kan gennemføres fagligt relevant pr. video. Flere har kontaktet os med spørgsmål om dette. Læs aftalerne i deres helhed, så du er sikker på, at du anvender dem korrekt.

5. Jura ved udskudte kontroller: FAPS har på baggrund af en henvendelse fra et medlem indhentet rådgivning fra Lægeforeningens juridiske sekretariat om, hvordan man er stillet juridisk, hvis man må udsætte kontroller i lyset af corona-pandemien. Lægeforeningen har svaret: ”Udgangspunktet er, at patienterne skal have den nødvendige behandling.
Det korte svar er derfor, at man for hver patient/patientgruppe må vurdere, hvor længe det er forsvarligt at udsætte kontroller. Det er en lægefaglig vurdering, og evt. må Sundhedsstyrelsen spørges. Hvis man vurderer, at det er forsvarligt at udsætte kontroller, bør det journalføres, da det er en afvigelse fra retningslinjerne. Skulle der alligevel ske en patient noget, som kan henføres til den udskudte kontrol, vil den lægefaglige vurdering af udsættelsen evt. blive efterprøvet. Selvom patienter oplever bivirkninger eller komplikationer pga. udskudte kontroller, kan beslutningen om udskydelsen stadig være rigtig i lægefagligt perspektiv. Der kan fx være tale om en let øget risiko, som måske får konsekvenser for nogle få, men som er nødvendig i forhold til den samlede situation i sundhedsvæsenet.
Vores anbefaling er, at man søger råd fra fx Sundhedsstyrelsen eller andre, hvis man ikke selv er i stand til at vurdere risikoen ved en udsættelse. Situationen er usædvanlig, og det er muligt, at man kommer i situationer, hvor patienterne ikke alle kan få den nødvendige behandling/kontrol. Det bliver en lægefaglig vurdering og prioritering i samarbejde med myndighederne, hvordan det skal håndteres.
Vores bedste råd er derfor, at journalføre afvigelser, søge råd og prioritere efter en lægefaglig vurdering".

6. Ny hotline for sundhedspersoner: Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan nu få svar på deres spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen åbner i dag en hotline for medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt på socialområdet.
Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-22.

Med venlig hilsen
Sekretariatet