FAPS-Nyt 28/2020 Vejledning fra Sundhedsstyrelsen om kritiske funktioner 

Kære kolleger

Sundhedsstyrelsen er nu kommet med en vejledning om, hvordan man i sundhedsvæsenet skal forstå “kritiske funktioner”, herunder hvordan man skal forholde sig i praksissektoren.
Det er min opfattelse, at den ikke udtrykker noget, der er væsentligt anderledes end det, som de fleste praktiserende speciallæger allerede gør. Men jeg opfordrer alle til at læse HELE vejledningen grundigt og indrette sig efter den. Bemærk, at begrebet kritisk funktion ikke skal ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’”.
Der er nogle helt konkrete ting, du skal sørge for i din klinik:
•    Information ved bookning af konsultation mv. i forhold til ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.
•    Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, ved at reducere antallet af bookede og dermed ventende patienter, fjerne aviser, blade, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse til og opfordring til patienter, borgere mv. til brug af håndsprit.
•    Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: “Ny coronavirus - beskyt dig” på klinikdør/venteværelse
•    Planlægge med færre fremmøde-tider (”booke med luft imellem”) så antallet af patienter i venteværelse på samme tid mindskes.
•    Sundhedspersoner skal have særlig opmærksomhed på egne symptomer samt blive hjemme ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød).
•    Brugen af telefonkonsultationer, videokonsultationer mv. bør udvides i videst mulige omfang
•    Så vidt muligt skal alle kontakter være visiterede.
Kritiske funktioner skal altid varetages under hensyntagen til, at risiko for smittespredning minimeres, se også vejledningens s. 4.
Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan leve op til de beskrevne foranstaltninger, eller såfremt der er tvivl om foranstaltningerne er tilstrækkelige i den givne situation til at undgå smitterisiko, skal de ikke finde sted, før det er afklaret nærmere.
Der er bagest i vejledningen en eksempelliste. Den er ikke særlig uddybende vedr. speciallægepraksis. I bør derfor også læse de eksempler, der er nævnt vedr. fx almen praksis, privathospitaler og fysioterapeuter, da de giver en bredere forståelse af, hvad der fortsat skal ses i praksissektoren.

Se hele vejledningen her

Bedste hilsner Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS