FAPS-Nyt 28/2019 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen april – juni 2019 (3 måneder) 

 Kære Kollega

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden april 2019 – juni 2019.

Tallene viser en mindreomsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 129.508.

FAPS - økonomiopfølgning
Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de tre første måneder i opgørelsesperioden april til december (9 måneder). Herefter vil opgørelsesperioden følge kalenderåret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS