FAPS-Nyt 27/2021 Manglende vaccination

Kære kolleger

FAPS har fået en række henvendelser fra jer, hvor I giver udtryk for frustration over, at der ikke er nogen afklaring af, hvornår vi praktiserende speciallæger kan modtage 2. vaccination – ligesom der er praktiserende speciallæger, som slet ikke er blevet vaccineret endnu.

Jeg er enig i, at det er urimeligt og uforståeligt, at vi praktiserende speciallæger ikke modtog samme tilbud om vaccination, som vores kolleger på sygehusene, der udfører samme opgaver.

Som I ved, har jeg som formand for FAPS under hele forløbet presset på over for myndighederne. Umiddelbart før påske skrev jeg igen til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut og bad om en hurtig løsning.

Desværre var det svar, som jeg modtog i dag, alt andet end tilfredsstillende. Sundhedsstyrelsen forventer først at tage stilling til en løsning i uge 15.

Jeg vil selvfølgelig fortsætte med at presse på. Men det står ikke i FAPS’ eller min magt at tvinge myndighederne til en løsning her og nu, desværre.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier