FAPS-Nyt 26/2020 Corona situationen

Kære kolleger

Jeg vil orientere jer om, at Sundhedsstyrelsen er på vej med en vejledning til praksissektoren om, hvordan vi skal forholde os til vores patienter i den aktuelle situation.

Jeg har i weekenden været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og havde forventet, at vejledningen ville ligge klar, inden vi åbnede vores klinikker her til morgen.

Jeg ved, at mange af jer usikre på, hvordan I skal forholde jer, og derfor ser jeg frem til, at vi får nogle tydeligere retningslinjer at arbejde efter.

Indtil vi hører andet, har mine samtaler med Sundhedsstyrelsen ikke givet anledning til, at vi skal arbejde anderledes i denne uge end i sidste uge. Men husk at bruge video og telefonkonsultationer mest muligt. Og foretag fortsat en faglig prioritering af, hvem I skal se. Naturligvis under iagttagelse af alle de forholdsregler, som situationen tilsiger.

Jeg har i øvrigt fået meldinger om, at flere af jer, som i første omgang havde sagt nej på vores spørgeskema om hjælp til sygehusene, nu har ændret holdning og gerne vil sige ja. Vi er på vej med en løsning på, hvordan dette kan gøres. Det link, I havde modtaget, kan kun benytte een gang.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS