FAPS-Nyt 26/2018 Kom og vær med til FAPS’ repræsentantskabsmøde i oktober

Den 6. oktober 2018 holder FAPS repræsentantskabsmøde i Vejle. Mødet er åbent for alle medlemmer af FAPS.

Den foreløbige dagsorden kan ses her samt i Ugeskrift for Læger den 11. juni 2018.

Mødet holdes kl. 9.30-16.00 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tilmelding
Kontakt chefsekretær Tina Pind på mail tp.fas@dadl.dk eller tlf. 35 44 84 20.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er åben fra mandag den 11. juni til mandag den 3. september 2018.