FAPS-Nyt 25/2020 Fra Sundhedsstyrelsen om personale og arbejdsgiveres ansvar - corona

Sundhedsstyrelsen har bedt os formidle denne vejledning til jer:

Klik her for vejledning

Venlig hilsen
Sekretariatet