FAPS-Nyt 25/2019 Kan du sige nej til - at blive klogere på, hvordan lægerne kan håndtere den nye virkelighed med (sociale)-mediers indflydelse på sundhedsvæsenet - eller muligheden for at deltage i FAPS’ repræsentantskabsmøde? 

FAPS er medarrangør af FAS’ årsmøde 2019 og inviterer derfor dig som praktiserende speciallæge til debat om den nye virkelighed i sundhedsvæsenet, hvor du kan møde en række oplægsholdere og eksperter, som tager fat i de aktuelle tendenser:

• Forfatter og professor Vincent F. Hendricks vil fokusere på, hvordan tendenserne inden for kultur, medier og samfundsstruktur påvirker speciallægernes arbejde.
• Alment praktiserende læge og chefredaktør på Patienthåndbogen, Hans Christian Kjeldsen giver sine bud på, hvorfor læger og politikere forstår hinanden så dårligt, og hvad lægerne kan gøre for at styrke forståelsen.
• Psykiater Andreas Hoff giver et bud på, hvordan speciallæger bedst håndterer et stormvejr på de sociale medier.
• Forskningsleder og professor Berit Schiøttz-Christensen giver sin vinkel på speciallægens rolle som vejleder i en tid, hvor patienter og omverdenen ikke længere forventer, at lægen besidder den endelige sandhed.
• Direktør Søren Brostrøm vil fortælle om, hvordan myndighederne håndterer den nye virkelighed med spredning af falske fakta om bl.a.  HPV-vaccinen.

Årsmødets form giver gode muligheder for at debattere emnet med oplægsholderne – så kom frisk og diskuter FAS’ muligheder for at påvirke udviklingen.

FAPS’ repræsentantskabsmøde
Det er tilrettelagt således, at du også har mulighed for at deltage i FAPS’ repræsentantskabsmøde dagen efter FAS’ årsmøde. På FAPS’ repræsentantskabsmøde får du et godt indblik i den politik, der arbejdes med og bliver ajour på året, der er gået.

Praktisk information
For deltagelse i FAS’ årsmøde kan medlemmer af FAPS med ydernummer søge refusion for tabt omsætning via Efteruddannelsesfonden.

Læs mere om programmet her. Tilmelding direkte til tp.fas@dadl.dk med angivelse af, hvilke møder du ønsker at deltage i (FAS’ årsmøde, festmiddagen og/eller FAPS’ repræsentantskabsmøde).

Som medarrangør af FAS’ årsmøde og medlem af FAPS’ bestyrelse håber jeg, at du vil deltage i de to spændende lægepolitiske arrangementer – og tag gerne en kollega eller to med.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier