FAPS-Nyt 24/2020 Om anvendelse af fx Facetime og Skype til telefoniske konsultationer 

Vi vil orientere jer om, at PLO har foretaget nedenstående vurdering af muligheden for at anvende fx Facetime og Skype til telefoniske konsultationer i den aktuelle situation, hvor mange patienter ikke kan møde fysisk frem i klinikken. PLO har meldt dette ud til deres medlemmer:

”Videokonsultationer og datasikkerhed
Sikkerheden ved videokonsultationer kan sammenlignes med telefonkonsultationer, og risikoen for sikkerhedsbrud af patientens helbredsoplysninger ved brug af mindre sikre kommunikationskanaler som fx Facetime og Skype er minimal. Det vurderes derfor, at I kan benytte jer af disse løsninger i denne særlige situation, idet videokonsultationer skal sikre, at smittespredningen begrænses.
Dog bør du som læge sikre dig, at uvedkommende ikke kigger med, og at optagelserne ikke gemmes, men at relevante oplysninger skrives i journalen efterfølgende.”

Venlig hilsen
Sekretariatet