FAPS-Nyt 24/2018 Lad os give borgerne et bedre lægetilbud i deres nærområde 

Kære kollega

Nu er det igen tid til en omkostnings- og indtjeningsundersøgelse, og alle fuldtidsydere er gennem overenskomsten forpligtet til at deltage. Kun omsætning i henhold til overenskomsten er omfattet af undersøgelsen.

Undersøgelsen skal afvikles hen over sommeren 2018, og du får tilsendt mail, når du skal deltage.
Omkostningsundersøgelsen omfatter to dele: én (kort) del der omhandler arbejdstid og ferie i speciallægepraksis, og én (lidt længere) del der omhandler omsætning og udgifter i speciallægepraksis.

Speciallægen skal besvare den del, der handler om arbejdstid og ferie, mens klinikkens revisor skal besvare den del, der handler om omsætning og udgifter.
Hvis du er fuldtidsyder, får du den 4. juni tilsendt en mail med to links. Selv om praksis drives som delepraksis eller kompagniskabspraksis, skal der kun laves én samlet besvarelse for arbejdstid i praksis og én samlet besvarelse omkring omsætning og udgifter. Svarene fra praksis og revisor skal indsendes senest den 2. juli.

Ligesom ved undersøgelse i 2013 står FAPS for bearbejdningen af data, og der bliver kun offentliggjort i en samlet rapport med aggregerede data, så hverken den enkelte speciallæge eller klinik kan identificeres i rapporten. Opgørelserne foretages for sektoren som helhed og for de enkelte specialer.

FAPS har indgået databehandleraftale med den leverandør, som ejer det program, der bliver anvendt til at indhente og bearbejde data.

FAPS opbevarer data med det formål at kunne foretage supplerende analyser på et senere tidspunkt. Oplysningerne vil blive slettet, når formålet med opbevaringen er opfyldt.

Venlig hilsen

Niels Henrik Nielsen
Næstformand i FAPS