FAPS-Nyt 23/2019 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen april – maj 2019 (2 måneder) 

Kære Kollega

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i maj 2019.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 19,5 millioner svarende til 3,5 pct.
Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de to første måneder i opgørelsesperioden april til december (9 måneder). Herefter vil opgørelsesperioden følge kalenderåret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPs’ sekretariatet på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen

Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS