FAPS-Nyt 23/2018 Mere om Privatlivspolitik 

Kære kollegaer

Jeg ved, at I er i fuld sving med at færdiggøre jeres arbejde med Persondataforordningen, og at det kræver mange ressourcer. Efter udsendelsen af det seneste FAPS-Nyt har vi igen haft kontakt til vores eksterne advokat, og vi er blevet opmærksomme på en vigtig præcisering i Datatilsynets vejledning om privatlivspolitik.

Datatilsynet kom i marts måned med en vejledning, hvoraf det fremgår, at man som udgangspunkt skal give oplysningerne til patienten "skriftligt", hvilket blev meldt ud i FAPS-Nyt. Det er imidlertid ikke et ultimativt krav i vejledningen, at oplysningerne til patienterne skal udleveres på papir. Skriftligheden kan også opfyldes elektronisk.

Man kan således godt vælge at give oplysningerne via et link i en e-mail eller en sms. Men man skal tage “aktive skridt til at give oplysningerne” til patienten. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have privatlivspolitikken liggende på en hjemmeside eller lignende, hvor patienten selv skal finde den.
Som vi skrev i det tidligere FAPS-Nyt, anbefaler vi, at I - ud over at give oplysningerne til nye patienter pr. mail eller SMS – også lægger privatlivspolitikken på jeres hjemmeside, hvis I har en sådan, og lægger den tilgængelig i papirformat et synligt sted i klinikken.
Hvis I er i tvivl om, I er klar til Persondataforordningen, kan det anbefales, at I besøger FAPS’ hjemmeside, hvor vi har samlet en række relevante informationer:

https://www.laeger.dk/persondataforordningen

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS