FAPS-Nyt 22/2021 Aftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter er forlænget

Kære kolleger

Jeg har den glæde at fortælle jer, at RLTN og FAPS i dag har indgået aftale om at  forlænge aftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter. Forlængelsen gælder indtil videre frem til udgangen af juni 2021.

Vilkårene er uændrede. Det betyder, at:

  • Alle ydelser, der er registreret med registreringskode 1017, kommer uden for knæk
  • Alle ydelser, der er registreret med registreringskode 1017, holdes uden for deltidsydernes omsætningsloft
  • Al omsætning, der er registreret med registreringsydelse 1017, fratrækkes i tilfælde af, at vi kommer til at overskride den økonomiske ramme

Husk at registreringskode 1017 KUN kan anvendes for patienter, der er henvist til jer via speciallægevisitator.

Udrednings- og behandlingsretten gælder for viderehenviste patienter for henvisninger modtaget på sygehuset d. 1. marts 2021 og frem.

Tryk her for at læse mere om udrednings- og behandlingsretten i FAPS Nyt nr.19/2021.


Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier