FAPS-Nyt 22/2019 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen april 19 (1 måned) 

Kære Kollega

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i april 2019.


Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 27 millioner svarende til 11,4 pct.
Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.
Dette er første måned i opgørelsesperioden april til december (9 måneder). Herefter vil opgørelsesperioden følge kalenderåret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.
 
Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS