FAPS-Nyt 22/2018 Honorarregulering 1. april 2018 

Kære kollegaer

I det seneste FAPS-nyt om overskridelse af økonomirammen beskrev jeg, hvordan sammenbruddet i forhandlingerne på det regionale arbejdsmarked, umuliggjorde reguleringen af honorarerne i speciallægepraksis pr. 1. april.

Nu er forhandlingerne afsluttet, og derfor kan der fra d. 15. maj findes nye takstkort på laeger.dk, med den korrekte regulering.

Det er lykkedes Danske Regioner at få sat den nye regulering i kraft, så den gælder for alle udbetalinger efter d. 1. april. Det betyder at der ikke vil være behov for den tidligere varslede efterregulering af allerede udbetalte honorarer, da alle honorarer er udbetalt korrekt.


Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS