FAPS-Nyt 21/2021 Sidste frist for indsendelse af CPR-numre er 5. marts 

Kære medlemmer

FAPS' sekretariatet er af Sundhedsstyrelsen blevet oplyst, at muligheden for indsendelse af CPR-numre med henblik på vaccination mod COVID-19 ophører fredag den 5. marts. Herefter er det ikke længere muligt at sende CPR-numre ind pr. mail.

Sundhedsstyrelsen har derudover oplyst, at der efterfølgende vil blive etableret en ordning, hvor der løbende opsamles CPR-numre, så fx nyt personale, der falder inden for kriterierne, kan tilbydes vaccination. Ordningen er imidlertid ikke på plads endnu, og Sundhedsstyrelsen vil først på et senere tidspunkt informere herom.

Så hvis I endnu ikke har sendt ind, er det vigtigt, at I får indsendt de relevante CPR-numre inden for tidsfristen, da det ellers står uklart, hvornår I/jeres personale tilbydes vaccination.

Med venlig hilsen
Sekretariatet