FAPS-Nyt 21/2020 Update i relation til corona situationen 

Kære kolleger

FAPS vil løbende gøre, hvad vi kan for at holde jer opdateret om væsentlige forhold i forbindelse med corona situationen. Men sørg også selv for at holde jer opdateret. Meget kan vi ikke svare på, og der må vi henvise jer til statsministeren udtalelser og bede jer om selv at forholde jer så fornuftigt som muligt.

Vi vil informere jer om følgende:
1.    Styrelsen for Patientsikkerhed har tilkendegivet, at styrelsen i den kommende tid vil acceptere, at speciallægepraksis bruger frasen ”COVID-19 epidemi, vanlig medicin” ved ordinationer af lægemidler, som normalt kræver fremmøde. Man kan dermed forny den medicin, som patienten plejer at bruge, via telefon eller video.  Styrelsen påpeger dog, at du som speciallæge stadig skal udøve et lægefagligt skøn og indkalde de patienter, som du vurderer har behov for en samtale om medicinordinationen.
2.     PLA har opdateret sit informationsmateriale om corona og ansatte, tryk på dette link: https://www.pla.dk/
Meld dig ind i PLA, hvis du har brug for yderligere rådgivning i relation til dine ansatte.
3.    Vi får mange spørgsmål om de tekniske muligheder i forbindelse med videokonsultationer. Psykologforeningen har i dag anbefalet et system fra Danastar til deres medlemmer.
Danastar har over for Psykologforeningen oplyst, at deres løsning G Suite Professional er GDPR-compliant, og at man som psykolog kan være sikker på, at alle data opbevares krypteret og ikke forlader Europa. 
4.    Der findes flere andre systemer på markedet, eksempelvis Confrere og Hejdoktor. Vi ser os ikke i stand til at rådgive jer om valg af system. I er nødt til selv at tage stilling.
5.    Vi er også i dialog med PLO om muligheden for at komme med på den videoløsning, som de sammen med sundhedsministeriet er ved at udvikle i deres app ”Min læge”. Det er dog ikke en løsning som kan stå klar før tidligst om nogle uger, måske senere.
6.    Sundhedsstyrelsen har i dag opdateret deres retningslinjer for sundhedsprofessionelle om håndtering af COVID 19. 
7.     IKAS har aflyst survey til og med uge 13. Alle berørte klinikker er orienteret direkte fra IKAS.
8.     En bekendtgørelse fra den 9. marts siger, at hvis en person henvises til vurdering på infektionsmedicinsk afdeling, så er det den behandlende læge på infektionsmedicinsk afdeling, der har anmeldepligten. Vær opmærksom på, at de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er, at kun patienter med moderate til svære symptomer henvises til at blive testet for COVID-19. Patienter med lette forkølelses- og/ eller influenzasymptomer skal holde sig hjemme indtil de er raske. Bekendtgørelsen kan ses her

Endelig vil jeg oplyse, at I enten senere i dag eller i morgen vil modtage en e-mail med et spørgeskema, hvor I kan melde jer til listen over speciallæger, som regionerne og Sundhedsstyrelsen kan trække på, hvis der bliver behov for det på sygehusene.

Pas godt på jer selv!

Venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS