FAPS-Nyt 20/2020 Konsekvenserne af statsministerens udmelding om Corona Virus 

Kære kolleger

I forlængelse af statsministerens udmelding i går aftes, har Sundhedsmyndighederne understreget over for FAPS, at praktiserende speciallæger og deres personale er blandt de personalegrupper, der udfører kritisk, samfundsvigtigt arbejde. Det betyder, at regeringen og sundhedsmyndighederne i Danmark ønsker, at alle praktiserende speciallæger fortsat går på arbejde og passer patienter. Det samme gælder jeres personale.
Det skal ikke forstås som et påbud om, at I skal se alle de patienter, som I plejer - og jeg vil opfordre til, at I klarer så meget som muligt pr. telefon eller video. Og derudover må det være op til den enkelte at lave en faglig prioritering.
Det er jo tid for hurtige beslutninger, og vi har i går aftes fået lavet en aftale med Danske Regioner om at praktiserende speciallæger allerede fra i dag har lov til at gennemføre konsultationer pr. video, hvis speciallægen vurderer at det er relevant og det er muligt. Se aftalen her . Der er oprettet en særlig ydelseskode 1015, der skal indtastes sammen med den sædvanlige ydelseskode, når video erstatter fysisk fremmøde.

Vi har ikke nået at afdække de tekniske muligheder, men hvis nogen har teknikken til rådighed er videokonsultationer nu en mulighed. Vi er klar over, at det kan blive en udfordring for mange at få anskaffet videoudstyr på kort tid. Vi har opfordret sundhedsmyndighederne til at få en forståelse med Datatilsynet om, at man i den nuværende situation vil se igennem fingre med at læger anvender fx FaceTime til videokonsultationer, da mange allerede har dette til rådighed. Jeg vil henstille til, at I ikke oversvømmer sekretariatet med spørgsmål om tekniske løsninger, for de er simpelthen ikke i stand til at svare på dem. Vi melder ud, når vi ved mere.

Jeg har I går sendt en mail til sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, hvor jeg har udtrykt, at de praktiserende speciallæger er parate til at hjælpe til i den aktuelle situation. Dette er i fuld overensstemmelse med hele FAPS’ bestyrelse. Vi ved ikke hvorledes, der kan blive behov for vores hjælp, Og måske hjælper vi bedst ved at blive i egen klinik, evt. med udvidede åbningstider.  Men der kan også opstå  situationer, hvor der bliver behov for at nogen af os arbejder på sygehusene.

Det vil naturligvis være frivilligt, men det er mit håb, at alle der har mulighed for det, vil bidrage, selv om det vil indebære et økonomisk tab for virksomheden.
Der vil snarest komme besked om, hvordan man kan tilmelde sig en liste over speciallæger, som regionerne kan kontakte ved behov for assistance.
Samtidig vil jeg opfordre til, at medlemmer. som har en god grund til det, f.eks. helbredsmæssige årsager, ikke tilmelder sig ,men passer på sig selv og ikke føler sig presset.

Pas godt på jer selv og følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  Følg også med her på læger.dk

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS