FAPS-Nyt 20/2019 Status på utilsigtede hændelser i speciallægepraksis 

Kære speciallæger

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en opgørelse over utilsigtede hændelser i speciallægepraksis for 2018. Opgørelsen viser bl.a. en stigning gennem de sidste par år, hvilket viser, at klinikkerne er blevet bedre til at rapportere hændelserne, og de bidrager derved med viden om årsager og forebyggelse af nye hændelser. Opgørelsen kan ses HER.

Fra juni 2019 er det i Dansk Patientsikkerhedsdatabase blevet muligt at markere det aktuelle speciale, når man rapporterer en utilsigtet hændelse i speciallægepraksis. Det giver fremadrettet mulighed for at få aggregerede data på specialeniveau, som kan bruges til at se tendenser og drøfte løsninger indenfor et speciale.
I kan læse mere om utilsigtede hændelser på Styrelsens hjemmeside.

I kan altid kontakte jeres regionale risikomanagere, hvis I har spørgsmål eller har brug for vejledning til håndtering af utilsigtede hændelser. I finder risikomanageren ved at gå på sundhed.dk og vælge region.

I finder flere informationer og kontaktoplysninger under jeres region på sundhed.dk:
Region Hovedstaden  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstade...  
Region Sjælland  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/sjaelland/...
Region Midtjylland  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjyllan...
Region Syddanmark  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark...
Region Nordjylland  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjyllan...

Venlig hilsen
eKVIS sekretariatet